top of page
  • Andrijana Marković

Coaching Akademija


Academy of Executive Coaching je najcenjenija organizacija za obrazovanje i certifikaciju Executive Coach-eva na svetu, priznata od strane dva najveća svetska udruženja: ICF-a (International Coaching Federation) i EMCC-a (European Mentoring and Counching Council). Sedište Akademije je u Londonu, a saradnja s LQ-om, službenim partnerom za Hrvatsku i Srbiju, traje već dugi niz godina.

COTRUGLI Alumni klub Srbija i COTRUGLI Business School, u saradnji sa

LQ-om obezbeđuju 15% popusta za naše članove.

Datumi održavanja Akademije u Beogradu su sledeći:

Modul 1: 26.-27.04.2018. Modul 2: 24.-25.05.2018. Modul 3: 20.- 21.06.2018.

Assessment Day: 12./ 13.07.2018.

Program se sastoji od 3 dvodnevna modula plus Assessment Day (procena coaching sposobnosti). Polaznici će biti uključeni u sveobuhvatni coaching model Academy of Executive Coaching (AoEC) koji će omogućiti stvaranje svesti o executive coaching procesu. Po završetku školovanja dobija se Diploma in Executive Coaching.

Program polaznicima omogućuje:

  • uspostavljanje snažnog profesionalnog odnosa s klijentom, punog poverenja, poštovanja i izgradnju rapporta

  • korišćenje coaching veština koje potiču osveštavanje klijenta, osnažuju ga za velike poslovne poduhvate i olakšavaju mu komunikaciju i vođenje drugih

  • usklađivanje coaching procesa s poslovnom i organizacionom kulturom

  • uspešno završavanje coaching procesa koje premašuje očekivanja klijenta i sponzora

  • sertifikat: Practitioner Diploma in Executive Coaching

Više informacija možete dobiti na sledećem linku.

Ukoliko želite da se prijavite za Coaching Akademiju, ili Vam je potrebna dodatna pomoć, molimo Vas da kontaktirate Izvršnu kancelariju.


81 views

Recent Posts

See All
bottom of page